مشخصات فایل@بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ@

بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ|42053003|sth40248989|فعالیت ورزشی منظم,سلامت عمومی روانی,شهر‌کهای منتخب سپاه,تاثیر ورزش بر زنان,تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر سلامت عمومی زنان,ارتباط میان شركت در فعالیت منظم ورزشی و سلامت عمومی زنان,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی زنان شهرکهای منتخب سپاه و تفاوتهای یافته های تحقیق در هریک از مولفه های GHQ

هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط میان شركت در فعالیت منظم ورزشی و سلامت عمومی زنان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات126حجم0/139 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی *پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ورزشی بصورت رایگان ضمیمه شدند! *قابل استفاده برای رشته روانشناسی و پژشکی چکیده: رابطه ی زن و ورزش از دو بُعد قابل طرح است. نخست تأثیر ورزش ـ چه عمومی و چه حرفه ‎ای ـ بر سلامت زن و در نتیجه سلامت جامعه و دیگر نقش زن به عنوان مادر و همسر (نقش تربیتی) در ایجاد فرهنگ ورزش در سطح خانواده و نهایتاً در سطح جامعه. به دیگر بیان، از آن جایی که زنان ـ چه در خانواده و چه در جامعه ـ نقش ‎های مهم و أثرگذاری را ایفا می ‎کنند، تأمین سلامت جسمانی و در پی آن سلامت روحی و روانی آنان، تضمین سلامت خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت. در طول تاریخ بشر نقش زنان در ورزش، بازتاب دهنده ی شرایط در حال گذار زنان در جامعه بوده است. در گذشته حضور زنان در رشته ‎های ورزشی و مسابقات رایج نبوده؛ اما امروزه در بسیاری از نقاط جهان ورزش بانوان با استقبال مواجه شده است. حضور زنان در مجامع ورزشی و باورها و دیدگاه ‎های آن ها می ‎تواند در توسعه ی ورزش أثرگذار باشد؛ از طرف دیگر، مشارکت در ورزش می ‎تواند در نحوه ی زندگی زنان تغییر ایجاد کند و باعث غنی ‎تر شدن آن شود. هم چنین زنان در زندگی خود مسئولیت ‎ها و نقش ‎های متعدد و متفاوتی را ایفا می ‎کنند. یکی از نقش ‎های مهم آن ها، یعنی مادری که با گذراندن مراحل مختلفی نظیر بارداری و زایمان حاصل می ‎شود و سپس با پرورش و تربیت فرزندان تداوم می ‎یابد، نیازمند سلامت جسمانی و روحی و روانی آن هاست و بی ‎تردید می ‎توان گفت عدم توجه به سلامت جسمانی که لازمه ی سلامت روانی است، پی آمد ‎های جبران ناپذیری را، هم برای خانواده و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، تمامی نقش ‎هایی که یک زن می ‎خواهد ایفا کند به نوعی با روی کرد او نسبت به جسم و عمل کرد جسمانی و فیزیکی او در ارتباط است. فعالیت فیزیکی روزانه و منظم و هم چنین مشارکت در فعالیت ‎های ورزشی فردی و گروهی برای رشد جسمانی، ذهنی، روانی و اجتماعی او لازم است و از این طریق، می ‎تواند با کاهش دادن اضطراب و افسردگی، شادی و نشاط را برای زندگی خود به ارمغان بیاورد و به ارتقای کیفیت زندگی خود و خانواده و نهایتاً جامعه کمک کند. هم چنین در مورد مسئله ی فرهنگ سازی ورزش، می توان گفت که والدین از جمله مادر، نقش بسزایی در ایجاد روحیه ی ورزش کردن در فرزندان دارند و اگر فرهنگ ورزش در یک خانواده نهادینه و تقویت شود، می ‎تواند سلامت جمعی را به همراه داشته باشد. برای مثال، ورزش برای کودکان می ‎تواند علاوه بر تأمین سلامت آن ها به افزایش موفقیت ‎های تحصیلی شان کمک کند، روابط اجتماعی آن ها را اتقا دهد و کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان را در پی داشته باشد؛ زیرا ورزش کردن هیجانات و انرژی ‎های منفی را تخلیه می ‎کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار 40-20 ساله در شهر‌ک‌های مستقر در شهر تهران بوده است.بدین منظوراز بین جامعه آماری مذكور شهر‌ک‌های محلاتی; كوثر; بروجردی; فاطمه الزهرا; انحصار و فجر288 نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند.در این تحقیق كه بروش توصیفی صورت گرفته است از پرسشنامه محقق ساخته ( به منظور سنجش فعالیتهای ورزشی منظم) و پرسشنامه GHQ28 كه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی كشور ایران هنجاریابی شده مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط میان ورزش كردن و نكردن با سلامت جسمانی; میزان اظطراب; رویكرد اجتماعی; افسردگی و سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق برای بدست آوردن همبستگی و رابطه فعالیتهای ورزشی منظم با سلامت عمومی همسران پاسدار از روش محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در روش آماری فوق در راستای اهداف فرعی تحقیق مقایسه تفاوت متغیرهای سلامت عمومی زنان شهر‌ک‌های سپاه در شهر تهران با استفاده از آزمون تحلیل و اریانس یكطرفه (ANOVA) انجام شده است.در این پژوهش علاوه بر بررسی رابطه متغیر مستقل; مقایسه ای بین متغیرهای وابسته نظیر سن; تحصیلات; قد; وزن صورت گرفته است. کلمات کلیدی:ورزشتربیت بدنیسلامت جسمانیفعالیت ورزشی منظمسلامت عمومی- روانیشهر‌کهای منتخب سپاه فهرست مطالبفصل اول:طرح تحقیق مقدمه  بیان مسئله  ضرورت تحقیق اهداف تحقق فرضیه‌های تحقیق محدودیتهای تحقیق واژه‌ها و اصطلاحات فصل دوم:ادبیات تحقیقمقدمه 101- اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز 13اثرات ورزش روی شخصیت اسلامی 14تاثیرات ورزش و تربیت بدنی در سازندگی شخصیت زنان 15ارتباط تربیت بدنی و ورزش با پدیده های اجتماعی 171- رابطه ورزش و تربیت بدنی: 18فوائد اجتماعی ورزش: 18اثرات اجتماعی – روانی ورزش 20توان روانی- اجتماعی تربیت بدنی 21مفهوم جدید سلامتی 24مزایای ورزش در زنان 25گزیده مطالعه و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی 27 فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق مقدمه  روش تحقیق  جامعه آماری تحقیق نمونه آماری متغیر‌های تحقیق ابزار اندازه‌گیری روش آماری فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌ها مقدمه  تحلیل توصیفی یافته‌ها  تحلیل استنباطی یافته‌ها فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری مقدمه  خلاصه یافته‌ها  بحث و نتیجه‌گیری پیشنهادات ضمائم  منابع و مآخذ
"