مشخصات فایل@تحقیق در مورد جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي@

تحقیق در مورد جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي|39016933|sth40248989|مقاله در مورد جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي,تحقيق درباره جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي,پاورپوينت جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي,پروژه جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي

قسمتی از متن:
روشنفكران:
مؤثرترين قشر بر ايده‌ها و گرايشات دانشجويان، روشنفكران مي‌باشند. به عبارت بهتر يكي از گروه‌هايي كه همواره هدف گروه‌هاي روشنفكري قرار گرفته‌اند دانشجويان مي‌باشند.
در دوران دهه 1320 روشنفكران خصائص راديكال پيدا مي‌كنند و مبارزات ضد استعماري اوج مي‌گيرد. در اين دهه به دليل امكان فعاليت‌هاي باز سياسي دانشجويان ايراني به احزاب سياسي و روشنفكران ملي و چپ (جبهه ملي و حزب توده) گرايش دارند.
پس از كودتاي 28 مرداد به دليل مدرنيسم آمرانه پهلوي، روشنفكران ايراني به سوي فرهنگ ضد تجدد گام بر مي‌دارند و در دهه 40 و 50 اين مبارزات به اوج خود مي‌رسد.
طيف ملي گرايان به دليل مطرح شدن به عنوان ايدئولوژي رسمي شاهنشاهي و طيف چپ به دليل اينكه تجلي فرهنگ ما ديگرايانه است، در ميان دانشجويان و مردم مورد استقبال قرار نمي‌گيرد. در عوض گرايش ديني شديد در ميان دانشجويان و نقش شريعتي در پل زدن بين دانشجويان و توده مردم، زمينه را براي افزايش نفوذ انديشه‌هاي مذهبي فراهم مي‌كند.