مشخصات فایل@تحقیق در مورد زمین کردن و تجهیزات مربوطه@

تحقیق در مورد زمین کردن و تجهیزات مربوطه|39005975|sth40248989|سیستم ارت , زمین کردن تجهیزات, ارت, حافظت الکتریکی , حفاظت تجهیزات برقی,دانلود مقاله ,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پاور پوینت,سیستم زمین حفاظتی,سیستم زمین الکتریکی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد زمین کردن و تجهیزات مربوطه

زمین کردن و تجهیزات مربوطه

مقدمه

در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربرد های آن دارای معانی متفاوتی است. زمینی در یک مدار می تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژ های الکتریکی را اندازه گیری می کنند. واژه زمین همچنین به مسیری محلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدار های قدرت این اتصال ها معمولا برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه ها از تاثیرات معیوب بودن عایق کاری هادی ها ایجاد می شود. اتصال به زمین در مدار های قدرت از آسیب دیدن عایق های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می کنند. در برخی از انواع تلگرافها و شبکه های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی ها را ایفا می کند و بعنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه جویی می شود.
معنی واژه زمین یا ارت در برق و الکترونیک بسیار گسترده است و حتی ممکن است در وسایل نقلیه ـ ای مانند کشتی و هواپیما یا فضا پیما که عملا اتصال مشترکی با زمین ندارند نیز از این واژه به عنوان پتانسیل صفر استفاده شود.
در تمام تاسیسات الکتریکی به خصوص تاسیسات فسار قوی، زمین کردن یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی و اصولا ادامه زندگی اشخاصی که به نحوی با این پست ها در تماس هستند و حتی در خارج از پست ها در رفت و آمد می باشندباید با دقت هر چه تمام تر و با توجه به قواعد و قوانینی که بدین منظور تحریر شده است انجام گیرد.
با وصل بدنه تجهیزات الکتریکی بروز خطا در هر یک از تجهیزات موجب جاری شدن جریان در سیم زمین شده و از برق دار شدن بدنه جلوگیری می کند. یک اتصال مناسب به زمین باید مقاومت پایینی داشته باشد تا در صورت بروز خطا، جریان جاری در زمین موجب عمل کردن سیستم حفاطت در شبکه شود. با وصل تمامی اجسام هادی در خطر برقدار شدن می توان از بروز شوک الکتریکی در اثر تماس با این اجسام جلوگیری کرد.
سیم زمین سیمی است که ( مستقیما یا غیر مستقیم ) به یک یا چند الکترود زمین اتصال دارد. این الکترود ها ممکن است در نزدیکی محل استفاده از سیم زمین یا در محلی دورتر قرار داشته باشند. این سیم زمین معمولا ( نه همیشه ) به سیم نول وصل می شود. همچنین ممکن است این سیم به شبکه لوله کشی شده ساختمان نیز متصل شده باشدتا مقاومت کمتری ایجاد کند. استفاده از لوله های آب برای اتصال به سیستم زمین با گسترش استفاده از لوله های غیر فلزی مانند لوله های PVC در برخی کشور ها ممنوع شد.
تجهیزات الکتریکی ثابت معمولا از اتصال زمین دائمی برخوردارند. تجهیزات قابل حمل که دارای بدنه فلزی هستنداز یک پین مخصوص برای وصل سیستم زمین استفاده می کنند. اندازه هادی زمین معمولا با استفاده از استانداردها و مقررات مربوط به حفاظت الکتریکی تعیین می شود.
برخی از سیستم های انتقال HVDE از زمین به عنوان مسیر برگشت استفاده می کنند. این کار بویژه در مورد خطوط کابلی زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد چرا که آب دریا یک هادی مناسب است. در این حالت برای ایجاد اتصال یا زمین از الکترود های دفن شده در زمین استفاده می شود. محل قرار گرفتن این الکترود ها باید با دقت انتخاب شود تا از خوردگی شیمیایی الکترود ها و تاسیسات زیر زمین تا جای ممکن کاسته شود.


فهرست:
مقدمه
زمین کردن
انواع زمین کردن
سیستم زمین حفاظتی
سیستم زمین الکتریکی
دلایل زمین کردن سیستم های برقی
بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه ایزوله
بررسی اتصال کوتاه در یک شبکه که نوترال آن مستقیما زمین شده است
بررسی مزایا سیستم زمین شده در مقابل سیستم ایزوله
بررسی معایب سیستم زمین شده در مقابل سیستم ایزوله
انواع روشهای اتصال به زمین
اتصال به زمین مستقیم
اتصال به زمین با استفاده از مقاومت
اتصال به زمین با استفاده از راکتانس
اتصال به زمین با استفاده از سیم پیچ پترسون با حالت تشدید
اتصال زمین با استفاده از اتوترانسفورماتور زمین
مشترک کردن زمین های مختلف
زمین کردن در نیروگاه ها و شبکه فشار ضعیف آنها صرفا جهت تغذیه داخلی
زمین کردن در پست ترانسفورماتور محلی و توزیع برق شهری
سیستم TN
سیستمTT
سیستم IT.
انتخاب میل زمین مناسب
ترانسفورماتور های فوق توزیع و روشهای زمین کردن
بررسی روش بهینه کردن نوترال ترانسفورماتور فوق توزیع شبکه نمونه
تحلیل روش های زمین کردن نوترال در حالتهای مختلف سیم پیچی ترانسفورماتور شبکه نمونه
انواع ترانس زمین در شبکه های انتقال و توزیع
گذشته، حال، آینده ترانس های زمین
انواع بهره برداری از ترانسفورماتور زمین
موقعیت ترانس زمین و نحوه شرکت آن در امر حفاظت
قدرت نامی ترانس زمین
مطالعه طرح حفاظتی شبکه توزیع
تصحیح سیستم حفاظتی و تحلیل آن
مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین
اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین
ساختمان وجنس الکترود های قائم
نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترود ها
واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک ( خوردگی شیمیایی )
پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد
آماده سازی
منابع و مآخذ