مشخصات فایل@تحقیق در مورد كود منگنز @

تحقیق در مورد كود منگنز |1623461|sth40248989|تحقیق در مورد کود منگنز ,کود منگنز,دانلود تحقیق در مورد کود منگنز ,کود,منگنز
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد كود منگنز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

قسمتی از متن .doc :

فهرست مطالب

کمبود منگنز وکوددادن پنبه 1

اطلاعات زمینه ای 2

توصیه های تست خاک 4

منگنز استعمال شده برای خاک 5

منگنز برگی 6

احتیاطها برای مخلوط کردن کودهای منگنز با گلیفوسات 6

کمبود منگنز وکوددادن پنبه

خلاصه : کمبود منگنز(Mn) در پنبه شایع نیست، گرچه آن ممکن است رخ دهد. در مزرعه هایی که امکان کمبود Mn برای پنبه وجود دارد، مزرعه‌هایی هستند که کمبود در سویا، گندم یا محصولات ذرت یا محصولاتی با Mn پایین خاک در دسترس رخ داده است(همچنین با سطحهای(Mn) تست خاک و( ph) تعیین می شود). علائم کمی از کمبود( Mn) در پنبه مشاهده می شود مگر اینکه کمبود شدید باشد یا علامتی مشاهده نمی شود. تست بافت برگ پنبه را می توان مورد استفاده قرار دارد برای تعیین اینکه آیا(Mn) ناکافی است. سطح های منگنز کمتر از ppm 25در جدید ترین برگ کاملا بزرگ شده ناکافی هستند.

رویکردهای کود دادن برای غلبه بر کمبود Mn به( ph) خاک و روشهای در دسترس به استعمال کود وابسته هستند.درخاکهایی که ph بالاست(نه بیشتر از 2/6در خاکهای زهکشی شده بطور ضعیف و نه بیشتر از 5/6 در خاکهای کاملا زهکشی شده) کودهای Mn می توانند بصورت منتشر شده در همه جا و ردیفی بکار برده شوند و Mn باقی مانده در فصل های بعدی در دسترس می باشد. در سطحهای( ph) بالاتر از استعمال های خاک کارآیی خود را ازدست می دهند بویژه هنگامیکه شایع است و ارزش باقی مانده ناچیز است. در خاکها با (ph) بالا استعمال ردیفی یا برگی ترجیح داده می شود و هر استعمال باید تا حد امکان به زمان کاشت نزدیک باشد.

میزانهای استعمال(Mn) به روش استعمال b 1 15-10 شایع برای خاک، b 1 5 -3 ردیفی نزدیک ردیف محصول یا b1 2-1 بکار برده شده برای شاخ و برگ درختان وابسته است.

استعمالهای برنامه ریزی شده(Mn ) برگی باید قبل از اولین گل دهی انجام شود. استعمالهای برگی باید فورا صورت بگیرد اگر علائم کمبود ظاهر شوند و دوباره اگر علائم مجددا ظاهر شوند و دوباره اگر علائم مجددا ظاهر شوند. از استعمالهای برگی زودتر برای ناحیه محدود شده برگ و مخلوط کردن کودهای Mn با گلیفوسات باید اجتناب شود. کودهایMn محلول در آب منابع مناسب Mn هستند هنگامیکه برای خاک و شاخ و برگ درختان بکار برده می شود، اما منابع Mn با قابلیت محدود شده(مانند اکسیدها یا اکسی سولفاتها) باید فقط برای استعمالهای خاک و هنگامیکه تا اندازه ذرات کمتر از 1/0-15/0خرد می شوند مورد استفاده قرار گیرند. منابع Mn حلقه دار باید با همان میزان بعنوان منابع Mn غیر آلی قابل حل بکار برده شود.

اطلاعات زمینه ای

منگنز Mn یک عنصر غذایی ضروری برای همه گیاهان است. کمبود منگنز در پنبه معمولا به علائم کمبود برجسته که در سویا، گندم و ذرت رخ می دهند منجر نمی شود.

گرچه، پنبه دارای کمبود شدید Mn ممکن است رنگ زدایی خاکستری مایل به زرد یا خاکستری مایل به قرمز جوانترین برگها را نشان می دهد در حالیکه رگبرگهای سبز می مانند. Mn بیش از حد خاک می‌تواند با phپایین خاک سعی باشد. این وضعیت منسوب به برگ پیچ و تابدار است. تعداد کمی از تحقیقات بررسی کمبود Mn پنبه را منتشر کردند. مربوط ترین به کالیفرنیای جنوبی، آزمایشات Anderson وBoswell انجام شده در جورجیا در طول دهه 1960 هستند. 18 آزمایش در یک دوره 3 ساله در مورد خاکها با سطحهای ph6 وMn قابل استخراج آب در لایه شخم خورده با متغیر بودن از 5/0تا 10 پوند Mn در هر ابکر( b1) انجام شد. عمل آوریها 4،2،0 b1 بعنوان سولفات Mn کود سرک(کودی که بعد از شروع رشد گیاهان مصرف می شود.)داده شده بودند هنگامیکه پنبه چندین برگ سالم داشت.

افزایش پنبه بذری برای کود دادن Mn در پایین ترین سطح های Mn قابل استخراج آب خاک 1 500 بودند. زود هنگامی همچنین افزایش داده شد. کاهش بازده کمتر از b2001 پنبه بذری a/ رخ داد هنگامی که Mn کود به خاکها با بیش از 1 7 Mnقابل استخراج آب خاک افزوده شد. متاسفانه، راهی برای مقایسه سطح های Mn قابل استخراج آب استفاده شده در تحقیقات جورجیا برای روشهای تست خاک معمولتر مانندروشهای قابل استخراج اسید رقیق یا Mehlich استفاده شده توسط، clemsonجورجیا و چند آزمایشگاه خصوصی و عمومی دیگر تست خاک وجود ندارد. از دهه 1960 تحقیق کمی انجام شده است.

توصیه های تست خاک

در زمان تحقیق جورجیا مشاهده شد که فقط کالیفرنیای جنوبی استفاده از Mnرا برای تولید پنبه توصیه کرد. در نتیجه تحقیقشان، جورجیا به توصیه کلی