مشخصات فایل@تحقیق در مورد انقلاب 10 ص @

تحقیق در مورد انقلاب 10 ص |1588234|sth40248989|پاورپوینت انقلاب 10 ص ,انقلاب 10 ص,دانلود پاورپوینت انقلاب 10 ص ,انقلاب,10,ص
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد انقلاب 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن .doc :

اهميت و تببن مومضوع

اصطلاخات و توسعه اصلاح طلبانه د رجوامع بشري به عنوان يك مفهوم متعالي است در بشري و پديدهه هاي چند بعدي است كه معلمان بزرگ احتماعي و معماران بناي فكري و فرهنگي در جوامع براي ايجاد تحول و تغيير مثبت به آن توجه خاصي داشته كه در سطوح مخنلف در زمينه هاي گوناگون داراي ابعاد زيادي است كه در بزخي جوامع فقط در يك بعد و يا چند بعد و يا به منظور همزمان كليه شئونات زندگي اجتماعي جامعه انساني را در برگرفته است . .

اصلاح در لغت

تبين و تعريف مفاهيم و واژه ها : اصلاح در لغت تازي به معني راست ساختن و سامان كردن چيزهاست پس ا زآنكه تباه شده باشد . اصلاح چيزهاست يعني آن را بر پاساخت و استوار داشت و شايسته كرد و در قراآن مجيد به معني آشتي دادن مردم از هم جدا شده و به دشمني افتاده است .

در سنت نيوي اين كلمه به پيروي ا زقرآن در هر سه زمينه نفساني روابط ميان مردم و اوضاع اجتماعي به كار رفته است .

بهبود خواهي يا اصلاح طلبي , هوا داري از سياسيت تغيير زندگي اجتماعي يا اقتصادي يا سياسي اما با روشهاي ملايم و بدون شتاب , در برابر اصطلاح بهبود خواه بخصوص براي گرايشي د رجنبش سوسياليستي ( تك سوسياليسم ) به كار مي رود كه اندبشه ي قهر انقلابي را كنار نهاده و خواستار دگرگوني آرام – آرام نها دهاي اجتماعي ا زراههاي دموكراتيك شده است ..

بهبود خواهي , ا زنظر كلي , در برابر ارتجاع و محافظه كاري , از سويي و انقلاب خواهي , از سوي ديگر فرار مي گيرد .

تعريف توسعه سياسي :

افزايش ظرفيت و كارايي يك نظام سياسي در حل و فصل تضادهاي منافع فردي و جمعي , تركيب مردمي بودن , آزادگي و تغييرات اساسي در يك جامعه تو سعه سياسي با رشد دموكراسي مترادف است . هر اندازه يك نظام سياسي از انعطاف ناپديري , از سادگي به پيچيدگي , ا زدنباله روي به خود مختاري و از پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كند , به همان اندازه توسعه سياسي نيز در آن نظام افزايش مي يابد .

(توسعه سياسي سيه مشتاق الحو ص 14 )

عناصر توسعه

1 – بهبود رشد و گسرش همه شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي .

2 – گسترش ظرفيت نظام اجتماعي براي برآوردن احتياجات محسوس يك جامعه , امنيت ملي , آزادي فردي , مشاركت سياسي , برابري اجتماعي , رشد اقتصادي , صلح , موازنه محيط زيست و ……

- فرايند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد جامعه .

جنبه هاي مهم توسعه عبارتند از : ارتقاي سطح زندگي افراد ( مثل د رآمد مصرف غدايي . خدمات بهداشتي و آموزشي ) از طريق مناسب رشد اقتصادي , ايجاد شرايطي

كه موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزايش آزاديهاي آنها .

– فرايندي كه كوششهاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع و فرهنگي و اقتصادي هر محل هماهنگ كند مردم اين محل را در زندگي يك ملت تركيب نمايد و آنها را تماما براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا سازد .

ابعاد گوناگون توسعه

توسعه اقتصادي , اجتماعي , سياسي , فرهنگي , ملي

توسعه سياسي را جزء توسعه اجتماعي نيز مي شمرند . ( توسعه سياسي ص 15 )